ПРОЕКТИ

Читалището е откупило авторските права на исторически очерк за Мъглиж и в момента обмисля различни варианти за публикуване “История на град Мъглиж”.

 

 През 2005 г. е направен частичен ремонт със собствени средства на покривната конструкция на читалищната сграда на стойност 15 000 лв.

 

 През 2007 г. читалището е спечелило два проекта: за отпускане на допълнителна субсидия за ремонт на стойност 5000 лв., за закупуване компютър за библиотеката на стойност 1000 лв и по програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” –2 872 лв. за закупуване на книги.

 

През 2008 г. са спечелени два проекта : отпускане на допълнителна субсидия за ремонт на стойност 5000 лв. и 1000 лв. за закупуване на софтуер за библиотеката- програмен продукт “АБ”, с който е направена първата крачка към автоматизиране на библиотечния процес.

 

 През 2009 г. е спечелен проект за отпускане на допълнителна субсидия за закупуване на втори модул от програмен продукт “АБ”.

 

 През 2010 година е спечелен проект  по Програма  “Глоб@лни библиотеки”за създаване на Информационен център в библиотеката. През м.май 2011 г. са доставени 5 бр. компютри, многофункционално устройство и мултимедия.

 

 През 2013 година е спечелен проект по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти на програма Глоб@лни библиотеки – България”

 

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg