"ЗНАЕМ, МОЖЕМ И ТВОРИМ"

 Библиотеката при НЧ "Пробуда-1869" гр.Мъглиж спечели проект „Знаем, можем и творим”по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти на програма Глоб@лни библиотеки – България”. Партньор по проекта ще бъде община Мъглиж в лицето на МКБППМН.

  Общата цел на проекта е ангажиране свободното време на подрастващите с извънучилищни дейности развиващи художествено-творческия им потенциал и даващи възможност за придобиване на нови знания и умения, за интелектуално и личностно развитие и пълноценна социална интеграция. Развитие на устойчив модел на атрактивна извънучилищна дейност с активно използване на съвременни ИКТ.

  Специфичната цел е ангажиране  свободното време на децата от 8 до 14 години от град Мъглиж с активно използване на ИКТ в библиотеката чрез създаване на Работно ателие с провеждане на занимания по интереси в два модула: Модул превенция на здравето, модул Приложно изкуство и включването им като доброволци за разпространение на създадените информационно-образователни материали сред населението.

  В модул превенция на здравето ще бъдат създадени 7 теми за водене здравословен начин на живот и изработени и разпространени диплянки сред населението, а в модул Приложно изкуство децата ще направят 100 снимки с изгледи от гр.Мъглиж и ще изработят 30 луксозни цветни картички. Ще бъде организирана изложба от изработените картички. Всички деца ще участват в конкурс за най-красиво изработена картички, а победителите ще получат награди.

  Чрез създадените информационно-образователни материали ще се осъществи здравна превенция сред населението, а с изработените картички ще се рекламират природните забележителности на град Мъглиж.

  Ръководител на проекта е Ваня Желязкова – секретар на читалището, координатор – Християна Минчева – секретар на МКБППМ. Обучител в модул Превенция на здравето ще бъде Павлина Василева – психолог, а в модул Приложно изкуство – Ваня Желязкова.

НОВИНИ
НОВИНИ

В дните около Коледа всичко е магия. Коледният дух прави всичко да изглежда по – различно и приказно. Той се усещаше и витаеше и в НЧ „Пробуда – 1869” град Мъглиж  с проведените мероприятия под наслов „Коледа в библиотеката”. От 3 до 21 декември 2012 година  библиотеката при читалището стана притегателен център за малчуганите от нашия град. В нея отвори врати и стартира Детска работилница с „Коледно ателие”. Там децата изработваха коледна украса, коледни картички и сувенири,с които украсиха залите и заедно с ефирната коледна елха направиха библиотеката красиво,привлекателно и уютно място, където наистина се усещаше коледния дух.

НОВИНИ

Интерес предизвика  обявеният конкурс „Моята вълшебна Коледа ”. В него децата участваха с  ръчно изработени коледни картички, които заеха отреденото им място в  специално подредената изложба „Коледен дух” . Има ли конкурс има и победители. В първа възрастова група от  6 до 9 години първото място за най-красива ръчно изработена коледна картичка  грабна Денислав Герасимов Арабаджиков, а във втора възрастова група от  10 до 14 години – Ростислав Татянов Орешков.  Александра Радославова Хаджихристова  пък  получи награда за най – оригинално коледно пожелание. За отлично представяне в конкурса бяха отличени Виктория Емилова Арабаджикова и Радина Георгиева Панайотова. Всички деца получиха своите грамоти и награди от самия Дядо Коледа. Това беше част от  изненадата за тях,  организирана от читалищните служители.

НОВИНИ
В Информационния център Ваня Желязкова – секретар на читалището изнесе презентация „Как празнуват Коледа по света”. Децата слушаха със затаен дъх как се празнува Коледа в другите държави, откъде произлиза дядо Коледа и какви са българските традиции за този свят празник.
НОВИНИ

На 19 декември 2012 година се проведе общоградско коледно тържество осъществено от служителите в читалището. Лошото време не позволи празникът да се проведе на открито и за пореден път ни доказа, че не всичко в живото върви по предварителен сценарий , но след успешна импровизация тържеството се състоя на закрито . Господин Господинов – кмет на община Мъглиж  със своята вълшебна пръчка официално пусна коледното осветление, което озари централния площад. Вълшебно и празнично  заблестя в разноцветни светлини грациозната коледна елха . Кметът на общината смело посрещна коледарската група  към читалището. Станеникът на групата отправи благословия  за здраве, късмет и много пари в общината, а кметът  от своя страна  дари коледарите по стар български обичай. Навън бурята вилнееше, но беше безсилна да спре дядо Коледа, който пристигна, за да зарадва малчуганите на Мъглиж и да накара очичките им да заблестят , а сърчицата им трепетно да забият от срещата  с белобрадия старец  и от получените  подаръци.

За празничното настроение на всички се погрижи нашият съгражданин Стефан Недялков, който изпя китка български народни песни. Присъстващите в залата от своя страна не останаха равнодушни и се хванаха на кръшно хоро, поведено от кмета на община Мъглиж г-н Господин Господинов. Коледният дух беше навсякъде около нас……..

В края на коледното тържество небето беше озарено от празничната заря, която кметът подари на хората от нашия град.

 На Коледа се случват чудеса…………………….

НОВИНИ
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg