МУЗЕЙНА СБИРКА

Музейната  сбирка на полезните изкопаеми е дарение от българския геолог -академик Йовчо Смилов Йовчев. Същият като мъглижанин през 1983 г. прави дарение от 555 експоната – различни полезни изкопаеми, които до откриването на музея през месец май 1984 г. достигат 1060 броя.

Една част от експонатите -32 на брой са с уникална стойност за България и световната наука - уникални и неповторими минерали и руди: сулфидни метални друзи – галенит, оловна руда с едри кристали, компактен свалерит – цинкова руда, красива медна руда от азурит и малахит, сбирка от кварцови и оловно-цинкови друзи, окварзени сулфидни руди, голяма слюда московит, самородно злато и др.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg