БИБЛИОТЕКА

Библиотеката към читалището се състои от отдел за възрастни и детски отдел, с обща читалня.Разполага с две хранилища. Общият библиотечен фонд е 34 747 тома от всички отдели по УДК . Поддържа азбучен и систематично – азбучен каталог. Положено е началото на създаване на електронна библиотека, чрез използване на програмен продукт „АБ”.

Най-старите книги, които се съхраняват са произведенията на Христо Ботев от 1888 г. и произведенията на Лев Николаевич Толстой от 1890 г.

В библиотеката се организират срещи-разговори с различни писатели; вечери посветени на приказката, на доброто и злото; отбелязва се денят на книгата; организират се конкурси за рисунки, есета и изразително четене на приказки; организират се изложби на различна тематика; изнасят се лекции по различни теми, изнасят се презентации.

В детския отдел на библиотеката се намира Информационният център създаден след спечелен проект по програма „Глоб@лни библиотеки”.

БИБЛИОТЕКА
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg